Velkommen > Bestyrelsen
 
 
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for to år, og afgår skiftevis, således at formanden og to medlemmer afgår de lige år, og de to øvrige medlemmer de ulige år.

Møder i bestyrelsen afholdes efter behov (typisk fire - seks gange årligt) og referater fra disse møder vil være at finde på Parcelforeningens hjemmeside.

Referat fra bestyrelsesmøde 02.09.2015

Referat fra bestyrelsesmøde15.03.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 24.03.2014

Referat fra bestyrelsesmøde 20.06 2012

Referat fra bestyrelsesmøde 18.04.2012

Referat fra bestyrelsesmøde 23 11 2011

Referat fra bestyrelsesmøde 07 09 2011

Undermenu

 

 
Brønshøj Parcelforening