Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for to år, og afgår skiftevis, således at formanden og to medlemmer afgår de lige år, og de to øvrige medlemmer de ulige år.

Møder i bestyrelsen afholdes efter behov (typisk fire - seks gange årligt) og referater fra disse møder vil være at finde på Parcelforeningens hjemmeside.

Referat fra bestyrelsesmøde 02.09.2015

Referat fra bestyrelsesmøde15.03.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 24.03.2014

Referat fra bestyrelsesmøde 20.06 2012

Referat fra bestyrelsesmøde 18.04.2012

Referat fra bestyrelsesmøde 23 11 2011

Referat fra bestyrelsesmøde 07 09 2011

Referat fra bestyrelsesmøde 26 04 2011

Referat fra bestyrelsesmøde 18 01 2011

Referat fra bestyrelsesmøde 09 11 2010

Referat fra bestyrelsesmøde 17 03 2010

Referat fra bestyrelsesmøde 03 02 2010

Referat fra bestyrelsesmøde 12 01 2010

Referat fra bestyrelsesmøde 28 10 2009

Referat fra bestyrelsesmøde 01 08 2009

Referat fra bestyrelsesmøde 12 05 2009

Referat fra bestyrelsesmøde 25 03 2009

Referat fra bestyrelsesmøde 28 01 2009

Referat fra bestyrelsesmøde 14 01 2009

Referat fra bestyrelsesmøde 05 11 2008

Referat fra bestyrelsesmøde 20 08 2008

Referat fra bestyrelsesmøde 28 05 2008