Velkommen > Bestyrelsen > Generalforsamling
 
 
 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen bl. a. regnskab for det år der er gået og budget for det kommende.

Hvert medlem/matrikelnummer har én stemme til generalforsamlingen hvis medlemmet ikke er i restance med kontingent eller vejbidrag.

Referat Generalforsamling 2016

Referat extraordinær generalforsamling 2015

Referat Generalforsamling 2015

Referat Generalforsamling 2014

 

 
Brønshøj Parcelforening