Veje

Foreningen dækker Thurebyholmvej, Engelholmvej samt dele af Sparresholmvej og Næsbyholmvej. De nøjagtige grænser fremgår af matrikelkortet.

Vejene er private fællesveje, hvilket vil sige, at de er offentligt tilgængelige, private veje. Hver grundejer ejer således et stykke vej. Vedligeholdelse af vejene varetages af grundejerforeningen, idet den enkelte grundejer dog selv har pligt til at renholde fortov og vej, rydde sne og holde beplantningen, så fortov er farbart. "Farbart" defineres af Vej og Park (Københavns Kommune), som er vejmyndighed. Du kan læse mere om reglerne og se eksempler på vedligehold og renholdelse af veje her.