Velkommen > Bestyrelsen > Generalforsamling
 
 
 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen bl. a. regnskab for det år der er gået og budget for det kommende. Det er også på generalforsamlingen at det årlige vejbidrag fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen.

Hvert medlem/matrikelnummer har én stemme til generalforsamlingen hvis medlemmet ikke er i restance med kontingent eller vejbidrag.

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 2017 

Referat Generalforsamling 2017

Referat Generalforsamling 2016

Referat extraordinær generalforsamling 2015

Referat Generalforsamling 2015

Referat Generalforsamling 2014

 

 
Brønshøj Parcelforening