Velkommen > Historie > Hans Christ's Gaard
 
 
 

Hans Christ's Gaard

Senere dukker en ny gård op som, har været kaldt ”Hans Christ´s gård”, til omkring 1914. Den blev købt af kurvemager Nielsen og får navnet ”Pilegaarden”. Senere bliver det Løvens Kemiske Fabrik der overtager bygningen og udvider her. Indtil forhuset bliver en del af Teknologisk Institut ”Kemotekniske Skole” og senere igen til Socialcenter for Brønshøj - Husum og i den bagved liggende ejendom indrettes Medborgerhuset Pilegården.

I slutningen af det forrige århundrede begyndte Københavns Kommune at kunne forudse hvordan byen ville udvikle sig udover kommunes daværende grænser, og for at kunne beherske udviklingen og grundpriserne foretog Kommunen i 1884 og 98 betydelige arealopkøb i Utterslev og Emdrup. Disse arealopkøb var anledningen til, der mellem Københavns Kommune og Brønshøj - Rødovre sogneråd blev indledt forhandlinger om en indlemmelse.
København ønskede oprindeligt kun Utterslev og Emdrup indlemmet under sig, men sognerådet mente, at indlemmelsen burde omfatte hele Brønshøj distriktet. Dette område, der var reelt bondeland og helt uden bymæssig bebyggelse, svarer til 1/3 af Købehavns kommunes nuværende areal. Indlemmelsen blev gennemført ved lov af 3. april 1900, og fandt sted den 1. januar 1901.

Udviklingen i de indlemmede distrikter medførte, at hele gårde eller væsentlige dele af disse udstykkedes. Hver gård udstykkedes til et samlet villaområde, og den almindelige fremgangsmåde var den som tidligere er beskrevet, at grundejerne organiserede sig i grundejerforeninger, de såkaldte ”Parcelforeninger”, hvis love ofte var fastsat i skøderne.

 

 
Brønshøj Parcelforening