Brønshøj Parcelforening

Lige i hjertet af Brønshøj

Vi er 58 parceller rundt om Brønshøj Vandtårn. Brønshøj Vandtårn er både vores forenings og bydelen Brønshøjs vartegn. Vores grundejerforening dækker vejene Thurebyholmvej, Engelholmvej og dele af Sparresholmvej og Næsbyholmvej. Foreningen blev stiftet i 1911 og du kan læse mere om vores virke på disse sider.

Brønshøj Parcelforenings første love blev vedtaget på en konstituerende generalforsamling den 9. oktober 1911. Det anføres som foreningens formål ”at erhverve cirka 99.000 kvadret alen af matr. 99 af Brønshøj og udnytte dette areal på en for Medlemmerne mest formålstjenlige Måde”.