<-->
Spring til indhold

Arbejdets stade, tids- og etapeplaner

Stade:

25.3. Bortset fra de 3 store hjørner på Sparresholmvej og Thurebyholmvej er alt fortovsarbejde afsluttet, alle indkørsler, hvor der ligger aftaler om, er reguleret.

18.3. Fliser og kantsten afsluttet på etape 16. asfaltslidlag færdigt på etaperne 3,6,7 og 13. Indkørsler på Sparresholmvej 30, 34 og 36 udført.

15.3. Etape 17 afsluttet – der mangler slidlag på asfaltarealet. Etape 15: Fliser lagt frem til Sparresholmvej 36. Kantsten sat på hele strækningen.

8.3.  Fliser lagt på Sparresholmvej. Asfalt udført frem til Sparresholmvej 35. Kantsten, overkørsler og fliser udført på Engelholmvej 4-8.

2.3. Kantsten sat på hele Sparresholmvej etape 14. Overkørsler udført på Sparresholmvej 31 og 33. Fliser lagt frem Sparresholmvej 35.

28.2. Etaperne 8, 9, 10, 11 og 12 er afsluttet bortset fra det afsluttende slidlag på fortovet.  Opgravning og sætning af kantsten på etape 13 og 14 påbegyndt d.d.

16.2. Fliser på Næsbyholmvej frem til Brønshøjvej udført. Asfalt ud for Sparresholmvej 42 og på Næsbyholmvej frem til nr. 43 udført.

15.2. Kantsten og brosten i overkørsler sat på Næsbyholmvej etape 10 og 11. Fortovsfliser på Næsbyholmvej etape 10 lagt frem til nr. 39. Kantsten opgravet etape 8.

11.2. Kantsten sat ud for Sparresholmvej 42 og på Næsbyholmvej etape 10. Fliser lagt på en kort strækning ud for Sparresholmvej 42. Grus udlagt i fortov Næsbyholmvej etape 10. Overkørsler Næsbyholmvej 35, 37 og 41 udført.  Regulering indkørsel Thurebyholmvej 4 udført.

10.2. Thurebyholmvej etape 5 og 7 samt Sparresholmvej etape 6 er færdig. Indkørslerne Sparresholmvej 20 og 23 er færdigregulerede. Kantsten sat ud for Sparresholmvej 42 og Næsbyholmvej 35.

9.2. Fliser lagt på Sparresholmvej ud for nr. 23 og på Thurebyholmvej etape 7. Regulering indkørsel Sparresholmvej 23 udført. Kantsten opgravet på Næsbyholmvej etape 11.

8.2. Kantsten opgravet etape 6,7,9 og 10. Kantsten etape 5,6 og 7 udført. Fliser lagt på Thurebyholmvej etape 5 og del af etape 6. Overkørsel Thurebyholmvej 4 og Sparresholmvej 23 udført. Regulering indkørsel Sparresholmvej 22 udført. 

4.2. Fortovsarbejdet på Engelholmvej er udført. Indkørslerne på Engelholmvej er alle blevet reguleret. Nu mangler der kun 2 cm pulverasfalt ovenpå den nylagte asfalt i forkant fortov. Forventes udført ved afslutningen af den samlede entreprise ultimo marts måned.

4.2. Regulering af indkørsel Sparresholmvej 20 udført. Regulering af indkørsel Thurebyholmvej 6 udført. 

1.2.  Alle fliser lagt på Engelholmvej etape 4. Alle overkørsler etape 4 udført. Regulering af indkørsel til Thurebyholmvej 10 udført. Opgravning af kantsten etape 5, 6 og 7 udført. Karsten sat på ca. halvdelen af etape 5, Thurebyholmvej 5-9.

21.1. I alt ca. 70 m kantsten sat på østside af Engelholmvej og ud for Sparresholmvej 20-22. Brosten lagt i overkørsler til Spa 20 og 22

19.1. Thurebyholmvej etape 2: kantsten og fliser lagt fra Engelholvej til Thurebyholmvej 8

19.1. Engelholmvej etape 1 færdig excl. kantfyldning langs kantsten og sidste lag asfalt på fortov.

17.1. Thurebyholmvej: Kantsten gravet op fra Engelholmvej til indkørslen til Thurebyholmvej 8.

17.1. Engelholmvej: Kantsten er sat  og fortovsfliser lagt på vestside af Engelholmvej (nr. 11 – 15). 2 rækker brosten er sat i overkørsler til nr. 11, 13 og 15.

Tidsplaner:

25.3. Asfaltarbejdet forventes afsluttet tirsdag i næste uge, bortset fra de 3 store hjørner. Det samlede arbejde forventes afsluttet med udgangen af uge 14.

18.3. Asfaltslidlag vil blive udført i hele uge 12. Den samlede entreprise forventes afsluttet med udgangen af uge 13.

15.3. Etape 15 forventes afsluttet med udgangen af uge 11. Etape 16 påbegyndes fredag den 18.3 og forventes afsluttet med udgangen af uge 12.

8.3. Etape 15, Sparresholmvej vestside påbegyndes allerede torsdag d. 10.3, 1 uge tidligere end forventet.

2.3. Etape 17, Engelholmvej 4-8, forventes afsluttet medio uge 11. Etape 15, Sparresholmvej vestside, forventes påbegyndt medio uge 11 og afsluttet med udgangen af uge 12.

28.2. Etape 13, Thurebyholmvej og etape 14, Sparresholmvej forventes afsluttet medio uge 10. Etape 17, Engelholmvej, påbegyndes mandag den 7.3. og forventes afsluttet medio uge 11. Den sidste etape 15, Sparresholmvej, og dermed hele entreprisen forventes afsluttet inden udgangen af marts måned.

22.2. I morgen onsdag påbegyndes opgravning af kantsten ud for Thurebyholmvej 3 og den nordlige del af Sparresholmvej, etape 14.

16.2. Etaperne 9, 10 og 11 forventes færdig med udgangen af uge 7. Etape 8 færdig med udgangen af uge 8. Etape 12 færdig med udgangen af uge 9.

11.2. Opgravning af kantsten ud for Sparresholmvej 51 og Håbets Allé 65 påbegyndes tirsdag den 15.2.

  2.2. Fortovsarbejder ud for Sparresholmvej 51 og 42, Næsbyholmvej 35 frem til Brønshøjvej udføres i uge 6 og 7.

  2.2. Mandag d. 7.2 skæres der asfalt langs kantsten følgende steder: Ud for Sparresholmvej 51 og 42, Næsbyholmvej 35 frem til Brønshøjvej             og Engelholmvej 4-8.

  2.2. Sparresholmvej etape 6 færdiggøres uge 6.

  2.2. Thurebyholmvej etape 7 færdiggøres uge 6.

  2.2. Thurebyholmvej etape 5 færdiggøres uge 6.

  2.2. Engelholmvej etape 4 færdiggøres fredag d. 4.2.

Etapedeling:

1. etape:  Engelholmvej vestside nr. 11 – 15
2. etape Thurebyholmvej nordside nr. 10 – 6 frem til  Sparresholmvej
3. etape Sparresholmvej 20 – 22
4. etape Engelholmvej østside nr. 24 – 14
5. etape Thurebyholmvej 5-7
6. etape Sparresholmvej 23
7. etape Thurebyholmvej 4
8. etape Håbets Alle 62 + Sparresholmvej 51
9. etape Sparresholmvej 42
10. etape Næsbyholmvej 39 – 43
11. etape Næsbyholmvej 45 – Brønshøjvej
12. etape Næsbyholmvej nordside  nr. 32-36
13. etape Thurebyholmvej 3
14. etape Sparresholmvej østside 29 – 47
15. etape Sparresholmvej 28-40
16. etape Thurebyholmvej nordside fra Brønshøjvej til Engelholmvej
17. etape Engelholmvej 4-10
18. etape  Trekanten
Det samlede arbejde forventes at tage ca. 2 mdr.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til i samarbejde med entreprenøren at foretage ændringer i rækkefølgen.
 
etapedeling