Generalforsamling 26.5.2021

Indkaldelse med foreløbig dagsorden 

Endelig dagsorden (afventer evt. forslag fra medlemmer)

Underskrevet regnskab 2020

Budgetforslag  2021