Kontingent

Medlemmer af BPF betaler kontingent og vejbidrag til foreningen en gang årligt i 2. kvartal.

For 2020 var beløbet:

Medlemskontingent 600,-

Vejbidrag 6000,-