Kontingent

Medlemmer af BPF betaler kontingent og vejbidrag til foreningen en gang årligt i 2. kvartal.

For 2021 er beløbet:

Medlemskontingent 600,-

Vejbidrag 2000,-

Beløbet bedes indbetalt senest den 14.6 2021 på vores konto i Arbejdernes Landsbank

Reg nr. 5331 kontonummer 0248345

Indbetalingen bedes påført vejnavn og nummer

Alle medlemmer har betalt kontingent for 2021!!!!!!!