Bemærk: Aftalen er indgået under forbehold af generalforsamlingens godkendelse