<-->
Spring til indhold

Fibernet

15.10.2021

Fibernetkablerne er ved at blive gravet ned.

De graver nu i Næsbyholmvej og bliver færdig i dag?!

Mandag vil de grave i Engelholmvej, og derefter Sparresholmvej, som vil tage 3 dage. Tidsplanen for Thurebyholmvej kender vi ikke.

I denne omgang graves kun hovedkablerne ned. Senere vil stik ind til de ejendomme, der ønsker det, blive etableret. Tidspunktet for denne operation kender vi ikke.

Tegninger over hovedkablerne ses herunder. Derudover vises de skabe, der skal placeres på vores veje.


14.8.2021

Kære medlemmer af BPF

Så kom TDC endelig og alligevel på banen. Og derfor synes vi at I fortjener en lille opdatering om fibernet og fortovsrenovering.

Sagen er, at vi ikke har hørt fra TDCnet siden sidst. Dette til trods for gentagne forsøg og flere snakke med en ellers flink TDC-helpdesk. Men så stopper det også og det er simpelthen umuligt at få nogen med konkret viden om projektet i tale. Så vi ved nogenlunde det samme som hvad I alle ved fra den flyer, der er omdelt til alle husstande om tilbud på tilslutning til fiber.
Vi ved dog også, at kommunen er parat med en gravetilladelse og regner med 12 uger til færdiggørelse af deres gravearbejder. Og TDC’s helpdesk mener, at vi kan have fiber til hver husstand og med forbindelse ved udgangen af november.

Wizer er i mellemtiden blevet svære at få fat i igen, så dem ved ikke mere om. Og det er tilsyneladende stadigvæk ikke muligt at tilmelde sig fiber hos Wizer for alle vores veje. Men hvis de kommer med deres egen fiber og infrastruktur (hvilket man måske kan tvivle på, når TDC nu tilbyder gratis tilslutning), så bliver det gravet sammen med TDC, så vi slipper for 2 gravninger med kort mellemrum.

Status er således 

–          at vi afventer at TDC og Wizer går i gang med at grave

–          at vi ikke ved præcis hvor TDC’s fiberskabe kommer til at stå. Det får hver berørt grundejer formentlig besked om

–          at vi ved hvor Wizers fiber-brønde kommer (kort vedlagt)

–          at vi holder P.P. Brolægning lidt længere hen, så Wizer og TDC kan blive færdige inden fortovsrenoveringen går i gang

Der har været flere spørgsmål om tilslutning og hvilke aftaler vi har med Wizer og nu også TDC. Og det korte svar er, at vi ikke har nogen aftaler. Hver enkelt grundejer skal selv sørge for tilmelding hos enten Wizer eller TDC (eller ingen af dem) efter helt eget valg. Og hos TDC kan man godt vælge at få en fiber ind nu uden at få forbindelse. Det vil sige, at man kan få ført fiberen ind til sit hus uden at tage den i brug, men sådan at den kan tages i brug senere uden at der skal graves. Det vil vi kraftigt anbefale, sådan at mest muligt gravearbejde kan overstås nu inden fortovsrenoveringen. Læs selv mere her Tjek om du kan få fiber (tdcnet.dk) og se hvordan det foregår. 
Læg også mærke til at begge selskaber tilbyder indhold fra flere forskellige leverandører af bredbånd. Det er altså TDC eller Wizer der ejer selve fiberen, men det kan være alle mulige der leverer indhold og selve forbindelsen. Og det er op til hver enkelt at vælge hvad man vil have og hvorfra det skal komme. Ligesom man vælger sin forsikring og sit telefonabonnement.
Men vi vil altså opfordre til at man tilmelder sig fiber nu, så den kan blive lagt ind med det samme.

NB!!!! For at få gratis tilslutning, skal tilmeldingen til fibernet på tdcnet.dk ske inden den 20.september 2021

Vi skriver ud igen når vi ved mere om hvad der kommer til at foregå og efter hvilken tidsplan.

Alle nyheder om fibernet og fortovsrenovering bliver lagt op på hjemmesiden.

NB:

Vi er opmærksomme på gravearbejderne omkring spejder-centeret, så det behøver I ikke skrive om.

De bedste hilsner

Anders Lundstedt

 


30.7.2021:

Kommunen har overfor os bekræftet, at både TDC og Wizer (tidligere Gigabit) ønsker at grave fibernet ned i vores veje. Kommunen har krævet, at de samgraver – dvs at der kun er en entreprenør, der nedlægger fiber for både TDC og Wizer. Vi har været i kontakt med Wizer, som skriver sådan til os:

Kære Anders,
Imens jeg har været på ferie, har det desværre vist sig, at der er en række udfordringer med at få igangsat vores fiber projekt ude hos jer. 
En af de helt store udfordringer vi står overfor, er bl.a. uoverensstemmelse i henhold til en samgravningsaftale vi skal have på plads sammen med TDC, hvor de er samgravningspartner. Københavns Kommune ser meget gerne at vi finder en løsning, da vi ellers ikke kan igangsætte vores arbejde uden dem. 
Af denne årsag, er projektet derfor sat på pause på ubestemt tid, indtil der findes en løsning. 
Udover dette, er der også nogle praktiske udfordringer med projektet hvad angår eksisterende ledninger i jorden.  
Jeg vender tilbage med nærmere informationer, så snart der er fremskridt i processen. 
Beklager meget ulejligheden.

Rigtig god dag,

Med venlig hilsen

Monika Filidzanovic

Projektleder

Vi ved derfor ikke, hvornår fiber-projektet kommer i gang. 

Vi har derfor efter aftale med brolæggerfirmaet P.P. BROLÆGNING udsat fortovsrenoveringen, som eller skulle være startet den 16.8.2021.

Vi håber fortsat, at vi kan få lavet fortovsrenoveringen inden jul.

BESTYRELSEN/VEJUDVALGET


18.7.2021:

Kære medlemmer af BPF
 
Som vi drøftede på generalforsamlingen, arbejder vi på at få etableret fibernet i foreningens veje inden vi påbegynder renovering af fortovene. Ved generalforsamlingen havde vi ikke rigtigt kunne trænge igennem til hverken TDC eller Gigabit – der nu hedder Wizer. I mellemtiden har Wizer skiftet kontaktperson og der er kommet anderledes fart over feltet. De er således igang med at søge gravetilladelser og har præsenteret en tidsplan hvor de er færdige med at etablere infrastrukturen til  fibernet i vores forening i uge 29. Det var, vel at mærke, hvis de kunne komme igang i sidste uge, så deres tidsplan ser ud tl at skride med nogen uger allerede.
 
Status er, at vi har haft besigtigelse/møde med Wizer’s projektleder og kommunens tilsynsførende om gravearbejder og krav til retablering. Normalt vil de lave en besigtigelse før og efter gravearbejderne sammen med grundejerne, men det sprang vi lidt let over, da vi skal renovere det hele lige om lidt. Kommunen administrerer også “samgravning” således at de enkelte forsyningsselskaber ikke kommer og graver lige efter hinanden. det betyder at vi ikke ser TDC grave fiber ned i vores område lige foreløbigt, for de har tilsyneladende kun vist interesse for et stykke af Karlstads Allé.
 
Vi bad på mødet Wizer om at sætte gang i processen med at tilbyde os bredbånd via fiber, så vi ved hvad vi kan få og hvad det skal koste at etablere. I skrivende stund ser det desværre ud til, at de ikke har åbnet for tilmelding, men det presser vi på for at få. Hurtig tilmelding skal også være af hensyn til gravearbejderne, da de erklærede sig villige til at etablere stik til de enkelte grundejere i samme arbejdsgang som de etablerer deres “backbone” – altså selve netværket, infrastrukturen og de tilhørende brønde. Disse fremgår af vedlagte kort. De røde streger er projekteret tracé, og de grønne prikker er kommende teknikbrønde, som der nu søges tilladelse til hos de enkelte grundejere.
 
Så hvad skal I gøre som medlemmer?
– Dem der får en fiberbrønd på deres grund er blevet kontaktet gennem e-boks. Denne henvendelse bedes I forholde jer til. Hvis der er nogen tvivl om indholdet eller konsekvenserne så tag kontakt til de kontaktpersoner, der står i henvendelsen. Eller ræk ud til Anders Lundstedt fra vejudvalget.
– Hold øje med postkassen og www.wizer.dk og se efter hvornår I kan tilmelde jer fiber. Vi burde alle snart få et godt tilbud om tilslutning på den ene eller den anden måde. Og når tilbudet kommer, så slå til hurtigst muligt (hvis I vil), så fiberen kan lægges in med det samme når de alligevel graver. Ellers risikerer vi at skulle pille et par fliser op ud for hver grund bagefter, og det vil vi gerne undgå.  
 
Hvad gør bestyrelsen/vejudvalget?
– Vi presser på overfor Wizer for at få lidt mere info om hvad vi skal godkende som forening. Det er ikke helt klart endnu.
– Vi presser på for at få tilbud og vilkår på etablering af fiber for den enkelte grundejer, så medlemmerne kan tage stilling og vi kan etablere mest muligt med det samme inden fortovsrenoveringen går igang
– Vi holder vores brolæggere lidt hen til Wizer er færdige med at grave
– Vi glæder os over, at vi formentlig ikke får brug for de afsatte midler i renoverings-budgettet til tomrør til fiber.
– Vi har sat Anders ved telefonen og email’en for at svare på jeres spørgsmål – når han ikke er i pool’en på sin ferie. Han kan nås på av.lundstedt@gmail.com eller på mobil 23288548, men svarer ikke nødvendigvis lige med det samme.
 
I ønskes hermed en god sommer.
 

Bestyrelsen