<-->
Spring til indhold

Bestyrelsen består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for to år, og afgår skiftevis, således at formanden og to medlemmer afgår de lige år, og de to øvrige medlemmer de ulige år.

Møder i bestyrelsen afholdes efter behov (typisk fire – seks gange årligt) og referater fra disse møder vil være at finde på Parcelforeningens hjemmeside.

Bestyrelsens medlemmer

Formand

Søren Cloos

Næsbyholmvej 45

formand@bpf.dk

 

Kasserer

 

Lene Løgstrup

Engelholm 15

kasserer@bpf.dk

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer

Jesper Flodin

Michael Scavenius

Janus Poulsen